Diz Ağrısı Hidrojel Tedavisi

Diz kireçlenmesi yeni nesil hidrojel enjeksiyonu hastalara ameliyat olmadan ağrıdan kurtulma ve hareketliliğe dönüş imkanı sunuyor. Hidrojel enjeksiyonu ankara dize normal diğer enjeksiyonlar gibi uygulanmaktadır. Hidrojel enjeksiyon tedavisi poliakrilamid maddesi içermektedir. Poliakrilamid maddesi jel yapısının ana omurgasını oluşturmaktadır. Böylece eklemde yastıklama ve yağlama görevi görmektedir. Diz içindeki sinovyal eklem zarına entegre olarak sinovyal dokunun iyileşmesini sağlamaktadır. Böylece hidrojel enjeksiyon tedavisi sinovyal eklem zarının eklem yağlanmasını sağlayan sıvı üretmesini sağlamaktadır. Hidrojel enjeksiyon tedavisi içindeki poliakrilamid maddesi yüzde 2.5 oranındadır. Poliakrilamid maddesi biyobozunur olmadığı için uzun süre eklemde kalmaktadır. Böylece hastanın uzun dönem tedaviden fayda görmesini sağlar.

Diz kireçlenmesi nasıl olmaktadır?

Diz şikayetleri olan hastalarda ilk şikayetler belirsizdir. Hastalarda hiç ağrı olmadan eklemde oluşan sabah eklem sertliği olmaktadır. Kireçlenmesinin odak noktası eklem kıkırdağıdır. Kıkırdaktaki harabiyet artıkça eklem kıkırdağı gittikçe aşınmaktadır. Zamanla eklem kıkırdağı altında sertlik ve eklem kenarında kemik çıkıntılar oluşmaktadır. İlk başlarda hastalar yürürken ağrıları olmaktadır. Zamanla eklemde şişlik ödem ve sertlik olmaktadır. bu nedenle eklem hareketleri kısıtlanmaktadır. Hastalar otururken kalkarken yürürken zorluk çekmektedirler. Hastaların bu şikayetlerin kombinasyonları eklemlerin daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Eklem içi hipoksik bir ortamdır doğal tedaviler kısıtlı olmaktadır.

Diz kireçlenmesi hidrojel tedavisi güvenli mi?

Hidrojel tedavisi şimdiye kadar allerjik reaksiyon görülmemiş minimal invaziv güvenli bir tedavi yöntemidir. Ekleme uygulandığında biyouyumluluğu yüksektir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda neredeyse hiç ağrı olmamaktadır. Böylece işlem sonrası konfor yüksek olmaktadır. Hidrojel enjeksiyon tedavisi diz eklemine uygulandığında eklemdeki ve dizin çevresindeki ödemin azalmasını sağlar.

Hidrojel enjeksiyon tedavisinin getirdiği yenilikler nelerdir?

Diz içine verilen diğer enjeksiyon tedavileri diz eklemine verildiği gibi bozulmaya başlıyor. Bu nedenle hidrojel tedavisi dışındaki tedaviler kısa ömürlü olmaktadır. Hidrojel enjeksiyon tedavisi içerisindeki poliakrilamid maddesi biyobozunur olmadığı için eklemde uzun süre kalmaktadır. Böylece uzun ömürlü bir tedavi olmaktadır. Hidrojel tedavisi diğer enjeksiyon tedavilerin faydasının kısıtlı olduğu ameliyat sınırına gelmiş ya da ameliyat durumuna gelmiş evre 4 diz kireçlenmelerinde de uygulanabilir. Uzun süre eklemde kaldığı için eklem hasarını önlemektedir.

Hidrojel tedavisi Yeni bir tedavi yöntemi mi?

Hidrojel enjeksiyon tedavisi birçok tıp alanında kullanılmaktadır. Uzun yıllar dudakta kalıcı dolgu olarak kullanılmıştır. Üroloji alından mesaneden üretere geri kaçışlarda VUR tedavisinde kullanılmıştır. Koşu atların dizlerine 2009 dan beri kullanılan çalışmalar vardır. Vücut ile uyumlu madde olduğundan ve güvenli bir dolgu maddesi olduğundan diğer diz tedavilerine alternatif olmuştur.

Hidrojel tedavisi farklı eklem bölgelerinde kullanılabilir mi?

Hidrojel tedavisi sadece diz eklemine uygulanan bir tedavi yöntemidir. Diğer eklem bölgelerine uygulanmamaktadır. En çok sorulan kalça eklemidir. Kalça eklemin mekanik özelikleri bozulduğunda, eklemdeki kireçlenme ve ostefit denilen kemik çıkıntılar hareketlerin bozulmasına neden olacaktır. İleri derecede bozulmuş hareket kısıtlılığı gelişmiş hastalarda hidrojel tedavisi sonuç vermeyebilir.

Hidrojel tedavisinde yaş sınırı var mı?

Hidrojel tedavisinde bir yaş sınırı yoktur. İleri diz kireçlenmesi olan genç yaş hastalarda, ameliyat olamayacak ileri yaştaki hastalarda ameliyata alternatif bir tedavi olabilir. Hidrojel enjeksiyon tedavisi kireçlenmenin erken döneminde kullanıldığında başarı oranı artar. Zamanla bozulan eklemi koruyarak ömrünü uzatmaktadır. Hidrojel enjeksiyon Ankara tedavisi diz kireçlenmesinin her aşamasında kullanılan ve her yaşta kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Hidrojel tedavisi sonrası hastalar ne zaman aktivitelerine dönebilir?

Diz kireçlenmesi Hidrojel tedavisi sonrası hastalar işlemden sonra hemen yürüyebilirler günlük aktivitelerine dönebilirler. İşlem sonrası 1 ay boyunca zorlayıcı aktivitelerden uzun yürüyüşlerden kaçınmaları önerilmektedir. Hidrojel tedavisi sonrası bazen kısa süren ağrıların olması normaldir. Tedavi sonrası ağrı olduğunda soğuk uygulama ve ağrı kesici kullanımı önerilmektedir.

Hidrojel diz tedavisi fiyatları pahalı mı?

Hastaların yaşam kaliteleri, günlük çektikleri ağrılar sonuçsuz kalan tedaviler düşünüldüğünde uzun dönem tedavi yöntemi pahalı değildir. Burada hastanın tedaviden gördüğü fayda daha önemlidir. Günlük aktiviteleri kısıtlı olan ve kronik hastalıkları olan hastalar daha çok ilaç ve tedavi yükü altına girecektir. Hastaların dizlerindeki ağrıların kesilmesi daha çok hareket etme ve spor yapma olanağı olacaktır. Kronik hastalıkların çoğu fazla kilo ve hareketsizlikle ilgilidir.

Hidrojel tedavisinin bir komplikasyonu var mı?

Diz kireçlenmesi uygun asepsi koşullarında uygulandığında riski minimaldir. Hidrojel enjeksiyon tedavisi öncesi ve sonrası antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Diz Diz kireçlenmesi Hidrojel tedavisi sonrası minimal oranda enfeksiyon olmaktadır.

Hidrojel tedavisi Diz protezi ameliyatına engel mi?

Hidrojel tedavisi diz protezi ameliyata engel değildir. Daha önceden hidrojel tedavisi olmuş hastalarda diz protezi gerektiğinden ameliyat normal teknikle yapılmaktadır. Normal ameliyata olduğu gibi hasarlı olan dokular temizlenmektedir.