Romatizma

Romatizma, eklemleri, kasları ve bağ dokusunu etkileyen geniş bir hastalık grubunu tanımlayan genel bir terimdir. Bu hastalıklar genellikle ağrı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilere neden olur. Romatizmal hastalıkların birçoğu otoimmün nitelikte olup, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırması sonucu gelişir.

İçindekiler:

Romatizma Nedir?

Romatizma tendonları, kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur.Hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli bozukluklara yol açabilen bir hastalık olan romatizmanın en tehlikeli türü romatoid artirt olarak kabul edilmektedir.

Genellikle ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığıyla ortaya çıkan romatizma genetik, yaş, cinsiyet, çevresel faktör ve obezite gibi sebepler sonucunda meydana gelir.

Genellikle kilolu kişilerde daha fazla ağrıya neden olup, eklemlerde şişlik, sıcaklık ve ağrı ile kendisini gösterir ve tedavi edilmediğinde ciddi rahatsızlıklar ve komplikasyonlara sebebiyet verebilmektedir.

Romatizma Neden Olur?

Romatizma, bir dizi farklı hastalığı kapsayan geniş bir terimdir ve bu hastalıkların nedenleri genellikle karmaşıktır. Genel olarak, romatizmal hastalıkların nedenleri genetik, çevresel ve bağışıklık sistemi ile ilgili faktörlerin bir kombinasyonudur. İşte romatizmanın başlıca nedenleri:

1. Genetik Faktörler

 • Aile Öyküsü:
  • Romatizmal hastalıklara sahip bir aile üyesine sahip olmak, bireyin bu hastalıklara yakalanma riskini artırabilmektedir. Genetik yatkınlık, belirli romatizmal hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynar.

2. Bağışıklık Sistemi

 • Otoimmün Tepkiler:
  • Romatizmal hastalıkların çoğu otoimmün hastalıklardır. Bu, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi sağlıklı dokularına saldırması anlamına gelir. Romatoid artrit, lupus ve ankilozan spondilit gibi hastalıklar otoimmün özellikler taşır.

3. Çevresel Faktörler

 • Enfeksiyonlar:
  • Bazı romatizmal hastalıklar, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar sonrasında tetiklenebilmektedir. Örneğin, streptokok enfeksiyonu sonrasında gelişen romatizmal ateş buna bir örnektir.
 • Sigara ve Alkol:
  • Sigara içmek, özellikle romatoid artrit riskini artırabilmektedir. Ayrıca, aşırı alkol tüketimi de genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir.
 • Travma veya Yaralanma:
  • Eklem veya bağ dokusuna travma veya yaralanma, bazı romatizmal hastalıkların başlamasında rol oynayabilmektedir.

4. Hormonlar

 • Hormonal Değişiklikler:
  • Özellikle kadınlarda hormon seviyelerindeki değişiklikler romatizmal hastalıkların gelişiminde etkili olabilmektedir. Örneğin, lupus kadınlarda erkeklere göre daha yaygındır ve hormonal dalgalanmalar hastalığın seyrini etkileyebilmektedir.

5. Metabolik ve Diğer Faktörler

 • Ürik Asit Seviyeleri:
  • Gut hastalığı, vücutta yüksek ürik asit seviyelerinin birikmesi sonucu oluşur. Bu durum eklemlerde ağrılı kristal birikimine yol açar.
 • Beslenme ve Yaşam Tarzı:
  • Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezite ve hareketsizlik, osteoartrit gibi bazı romatizmal hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilmektedir.

Romatizma Türleri Nelerdir?

1. Romatoid Artrit (RA)
 • Tanım: Kronik, otoimmün bir hastalıktır.
 • Belirtiler: Eklem ağrısı, şişlik, sertlik, özellikle sabahları belirginleşir. Genellikle simetrik olarak eklemleri etkiler.
 • Tedavi: NSAID’ler, kortikosteroidler, DMARD’lar, biyolojik ajanlar ve fizik tedavi.
2. Osteoartrit (OA)
 • Tanım: Eklem kıkırdağının aşınması ve bozulması sonucu oluşan dejeneratif bir eklem hastalığıdır.
 • Belirtiler: Ağrı, eklem sertliği, hareket kısıtlılığı, eklemde gıcırdama.
 • Tedavi: NSAID’ler, ağrı kesiciler, fizik tedavi, kilo kontrolü, cerrahi müdahale.
3. Ankilozan Spondilit
 • Tanım: Omurgayı ve sakroiliak eklemleri etkileyen kronik, otoimmün bir hastalıktır.
 • Belirtiler: Bel ağrısı, omurgada sertlik, özellikle sabahları belirginleşir. İleri aşamalarda omurga kaynaşması olabilmektedir.
 • Tedavi: NSAID’ler, biyolojik ajanlar, egzersiz, fizik tedavi.
4. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
 • Tanım: Vücudun çeşitli organ ve dokularını etkileyebilen otoimmün bir hastalıktır.
 • Belirtiler: Eklem ağrısı, deri döküntüleri, ateş, yorgunluk, böbrek problemleri, saç dökülmesi.
 • Tedavi: NSAID’ler, kortikosteroidler, immünsupresif ilaçlar, antimalaryal ilaçlar.
5. Gut
 • Tanım: Eklemde ürik asit kristallerinin birikmesi sonucu oluşan ağrılı bir iltihaplı eklem hastalığıdır.
 • Belirtiler: Aniden başlayan şiddetli eklem ağrısı, şişlik, kızarıklık, genellikle ayak başparmağını etkiler.
 • Tedavi: NSAID’ler, kolşisin, kortikosteroidler, ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar, diyet değişiklikleri.
6. Fibromiyalji
 • Tanım: Kas-iskelet sistemi ağrısı, yorgunluk ve belirli hassas noktalarla karakterize kronik bir durumdur.
 • Belirtiler: Yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, uyku sorunları, bilişsel zorluklar.
 • Tedavi: Ağrı kesiciler, antidepresanlar, antikonvülzanlar, egzersiz, uyku düzenleyici tedaviler.
7. Psoriatik Artrit
 • Tanım: Sedef hastalığı ile ilişkilendirilen otoimmün bir artrit türüdür.
 • Belirtiler: Eklem ağrısı, şişlik, ciltte sedef lezyonları, tırnak değişiklikleri.
 • Tedavi: NSAID’ler, DMARD’lar, biyolojik ajanlar, kortikosteroidler.
8. Juvenil İdiopatik Artrit (JIA)
 • Tanım: Çocukları etkileyen kronik, otoimmün bir artrit türüdür.
 • Belirtiler: Eklem ağrısı, şişlik, hareket kısıtlılığı, ateş, deri döküntüleri.
 • Tedavi: NSAID’ler, DMARD’lar, biyolojik ajanlar, fizik tedavi.
9. Reaktif Artrit
 • Tanım: Genellikle bir enfeksiyon sonrası gelişen eklem iltihabıdır.
 • Belirtiler: Eklem ağrısı, şişlik, idrar yolu veya göz enfeksiyonu, cilt döküntüleri.
 • Tedavi: NSAID’ler, antibiyotikler, kortikosteroidler, fizik tedavi.
10. Sjögren Sendromu
 • Tanım: Vücudun nem üreten bezlerini etkileyen otoimmün bir hastalıktır.
 • Belirtiler: Ağız ve göz kuruluğu, eklem ağrısı, şişlik, yorgunluk.
 • Tedavi: Suni gözyaşları, nemlendirici ajanlar, immünsupresif ilaçlar.

Romatizma Teşhisi Nasıl Yapılır?

1. Tıbbi Öykü
 • Semptomlar:
  • Hastanın ağrı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerini ayrıntılı olarak açıklaması istenmektedir.
 • Aile Öyküsü:
  • Ailede romatizmal hastalık öyküsü olup olmadığı sorgulanmaktadır.
 • Geçmiş Tıbbi Durumlar:
  • Daha önce geçirilen enfeksiyonlar, travmalar veya diğer sağlık sorunları göz önünde bulundurulmaktadır.
2. Fiziksel Muayene
 • Eklemler:
  • Şişlik, hassasiyet, sıcaklık, kızarıklık ve hareket aralığı kontrol edilmektedir.
 • Kas ve Bağ Dokuları:
  • Kas güçsüzlüğü, hassas noktalar ve diğer ilgili belirtiler değerlendirilmektedir.
 • Genel Sağlık:
  • Cilt, gözler, ağız ve diğer organ sistemleri de dahil olmak üzere genel sağlık durumu gözden geçirilmektedir.
3. Laboratuvar Testleri
 • Kan Testleri:
  • Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR): Vücuttaki iltihaplanma düzeyini ölçer.
  • C-Reaktif Protein (CRP): İltihaplanma düzeyini gösterir.
  • Romatoid Faktör (RF): Romatoid artrit ve diğer otoimmün hastalıklarda pozitif olabilmektedir.
  • Antinükleer Antikor (ANA): Lupus ve diğer otoimmün hastalıklarda pozitif olabilmektedir.
  • HLA-B27: Ankilozan spondilit ve diğer bazı romatizmal hastalıklarda pozitif olabilmektedir.
  • Ürik Asit: Gut teşhisinde kullanılmaktadır.
 • İdrar Testleri:
  • Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek ve lupus gibi hastalıklarda böbrek tutulumu olup olmadığını kontrol etmek için yapılmaktadır.
4. Görüntüleme Testleri
 • Röntgen:
  • Eklemlerdeki hasarı ve deformiteleri değerlendirmek için kullanılmaktadır.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI):
  • Yumuşak dokular, bağlar ve eklem kapsüllerinin detaylı görüntülenmesi için kullanılmaktadır.
 • Ultrason:
  • Eklemlerdeki sıvı birikimini ve iltihaplanmayı değerlendirmek için kullanılmaktadır.
 • Bilgisayarlı Tomografi (CT):
  • Karmaşık eklem yapılarını ve kemik değişikliklerini değerlendirmek için kullanılmaktadır.
5. Ek Testler ve Değerlendirmeler
 • Eklemin Aspirasyonu:
  • Eklem sıvısının incelenmesi için aspirasyon yapılabilir. Bu, enfeksiyon veya kristal birikimi gibi durumların tespitine yardımcı olur.
 • Biyopsi:
  • Nadir durumlarda, deri veya diğer dokulardan biyopsi alınarak romatizmal hastalıkların tanısı desteklenir.
6. Uzman Görüşü
 • Romatolog:
  • Romatizmal hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir doktordan danışmanlık almak, teşhis ve tedavi sürecinde önemli bir adımdır.
 • Multidisipliner Yaklaşım:
  • Gerektiğinde, diğer uzmanlar (ortopedi cerrahı, nefrolog, dermatolog, vb.) teşhis ve tedavi sürecine dahil edilir.

Romatizma Tedavisi Nasıl Yapılır?

Romatizmal hastalıkların tedavisi ve yönetimi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu hastalıkların kronik doğası göz önüne alındığında, erken teşhis ve uygun tedavi, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre tedavi planları oluşturulmalı ve düzenli takipler yapılmalıdır.

Sonuç:

Romatizmal hastalıkların teşhisi, doğru ve kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Belirtilerin doğru bir şekilde tanımlanması, fiziksel muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin kombinasyonu ile teşhis konulur. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastalığın seyrini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Romatizma teşhisi ve tedavisi için bir romatolog ile işbirliği yapmak en doğru yaklaşımdır.